ಮರಣವೇ ನೀನೇಕೆ  ಕಾಡುವೆ
ನಿನಗೆ ನೀಡಲು ನನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ
ಏನಿದೆ ಹೇಳು?

ಬರೀ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ
ದೇಹದಲಿ, ರಕ್ತ ಹೀರಲು ಬರುವಿಯಾ ನೀನು
ಅದೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೋ

ನರವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡಿದರೆ
ನಿನಗೆ ದಕ್ಕಬಹುದು ಒಂದಿಷ್ಟು
ಧಮನಿಗಳಲ್ಲೋಡುತಿಹ ಕಿಚ್ಚಿನಾ ಕಿಡಿಗಳು
ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತರಬಹುದು ಇದು ನಿನಗೆ ಆಘಾತ!!

ನಾನಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ತುಳಿತದೊಳು
ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಬೆಂಡಾದಾಗ
ನೀರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿವ ನೀನು

ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ!
ಕಣ್ಣೀರು ಕುಡಿದಾದರೂ ನನ್ನ ದಾಹ ನೀಗಿಸುವೆ

ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳ ಮರೆಮಾಚಲು
ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯ ಹೊರಟಿರುವಿಯಲ್ಲಾ..
ದುಃಖಾಗ್ನಿ ಹೊಮ್ಮುತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳಿಂದ
ಹರಿಯಬಹುದು, ರಕ್ತವಲ್ಲ.. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ
ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ ಮುಳುವಾದೀತು ಜೋಕೆ!

ಮುಳ್ಳುಮಂಚದಲಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವೆ
ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು, ನಾಲಗೆಯನೂ
ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ರಕ್ಕಸನೆ ನೀನು

ಆದರೂ, ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ
ನನ್ನ ಬೆರಳಕುಂಚದ ಸಾಲುಗಳ
ದಂಡನೆಯೇ ಸಾಕು ನಿನ್ನ
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನು ಹಚ್ಚಲು

ಎಂದೆನಿತು ನಿನ್ನ ಕಾಲಡಿಯ ಧೂಳಾಗಿಸುವ
ಹಂಬಲವೇನೋ ನಿನಗೆ?

ಧೂಳಾಗಿಸಿದರೂ ನಾನೆದ್ದು ಬರುವೆ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಲುಕಲು
ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾ ಸತ್ತರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಣದ ಮೇಲಿನ ಅಣಬೆಯಾಗಿ.

Advertisements